Senaste nytt RSS

KSLA söker ny akademisekreterare/VD

Vår nuvarande akademisekreterare och verkställande direktör går i pension vid kommande halvårsskifte. Vi söker därför en efterträdare. Intresseanmälan senast den 20 februari.

Läs mer

Margareta Ihse erhåller kunglig medalj

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj, som finns i flera olika storlekar. Akademiledamoten professor emerita Margareta Ihse … Läs mer

KSLA har hållit sin 199:e högtidssammankomst

Årets sammankomst hölls på Musikaliska med efterföljande middag på Berns. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia samt drygt 460 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten. Läs mer

Årets sista nummer av KSLA Nytt & Noterat

2011 års finalnummer av KSLA Nytt & Noterat.

Vad är egentligen land grabbing?

Åren 2000–2003 satt jag i styrelsen för stadsparken ”Nairobi Arboretum”. Ministrar försökte med fejkade domstolshandlingar stycka av tomter för att … Läs mer

Ny preses och ny vice preses i KSLA

Ledamöterna valde vid sammankomsten den 8 december 2011 Tekn.Dr., styrelseordförande Kerstin Niblaeus, Gnesta, till preses och Agr.Dr., professor Bo Andersson, … Läs mer

Akademien har valt in nya ledamöter

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien valde den 8 december 2011 in följande personer till ledamöter. De nya ledamöterna kommer att ta … Läs mer

2012 års pris- och belöningsmottagare är utsedda

Akademien har vid akademisammankomsten den 8 december 2011 utsett 2012 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom … Läs mer

Snart slut på dumpning av fisk i Skagerrak

De tre nordiska fiskeministrarna från Sverige, Norge och Danmark undertecknade onsdagen den 23 november ett dokument med innebörden att utkast av fisk, d v s dumpning av oönskad fisk, ska vara förbjudet i Skagerack från och med den 1 januari år 2013. De tre ministrarna var alla eniga om att det är hög tid att stoppa det slöseri med naturens resurser som utkast innebär. Läs mer

Johan Kuylenstierna blir chef för SEI från april 2012

Akademiledamoten Johan Kuylenstierna tar över chefskapet för Stockholm Environment Institute när Johan Rockström (även han ledamot) enligt SEI:s stadgar frånträder posten. Läs mer