Senaste nytt RSS

Helena Jonsson föreslås bli ny ordförande i LRF

Akademiledamoten Helena Jonsson, lantmästare från Tranås, föreslås efterträda den avgående Lars-Göran Pettersson som ordförande för LRF vid stämman i slutet … Läs mer

Ekologiskt Forum flyttar till SEI

Ekologiskt Forum är ett nätverk och en mötesplats för alla som vill verka för en utveckling av den ekologiska produktionen och … Läs mer

Vetenskap & Allmänhet söker ny generalsekreterare

Vetenskap & Allmänhet (VA) är en ledande kunskapsnod och samarbetspartner för dialog mellan forskarna och omvärlden. Nu söker VA ny generalsekreterare. Läs mer

Carl-Erik Ehrenkrona ny ordförande i Ekologiska Lantbrukarna

Akademiledamoten Carl-Erik Ehrenkrona tar över efter Elin Rydström som lämnar ordförandeposten efter två år. Läs mer

”Vattenbrukets framtida möjligheter” sänds i Kunskapskanalen 23–24 mars

Seminarium i Göteborg den 15 februari 2011 där landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Norges fiskeri- och kustminister Lisbeth Berg Hansen, norska och svenska experter från forskning och näringsliv m fl deltog. Arrangör: Kungsfenan, KSLA och norska Eksportutvalget for fisk. Läs mer

Harris Lewin awarded 2011 Wolf Prize in Agriculture

Academy fellow Professor Harris Lewin of University of Illinois will receive the 2011 Wolf Prize in Agriculture for his “highly significant discoveries” in the field of animal agriculture. Läs mer

Akademien utlyser forskningsanslag och resestipendier

Tre av akademiens förvaltade stiftelser utlyser forsknings- och reseanslag; Stiftelsen SLO-fonden, Stiftelsen Anders Elofsons fond och Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder. Sammanlagt handlar det om över 2,5 miljoner kronor. Ansök senast den 1 april 2011! Läs mer

På väg in i biologins tidsålder

Det är sagt tidigare men jag säger det igen: det som ligger framför oss är biologins tidsålder – ökade kunskaper … Läs mer

Två ledamöter belönas med kunglig medalj

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus. Till mottagarna hör ledamöterna Lennart Ahlgren och Crister Stark.
Läs mer

Akademiens 198:e högtidssammankomst

Högtidssammankomsten hölls i Stockholms stadshus den 28 januari 2011. Belöningar delades ut och nya ledamöter fick sina ledamotsbrev. Läs mer