Senaste nytt RSS

”Vattenbrukets framtida möjligheter” sänds i Kunskapskanalen 23–24 mars

Seminarium i Göteborg den 15 februari 2011 där landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Norges fiskeri- och kustminister Lisbeth Berg Hansen, norska och svenska experter från forskning och näringsliv m fl deltog. Arrangör: Kungsfenan, KSLA och norska Eksportutvalget for fisk. Läs mer

Harris Lewin awarded 2011 Wolf Prize in Agriculture

Academy fellow Professor Harris Lewin of University of Illinois will receive the 2011 Wolf Prize in Agriculture for his “highly significant discoveries” in the field of animal agriculture. Läs mer

Akademien utlyser forskningsanslag och resestipendier

Tre av akademiens förvaltade stiftelser utlyser forsknings- och reseanslag; Stiftelsen SLO-fonden, Stiftelsen Anders Elofsons fond och Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder. Sammanlagt handlar det om över 2,5 miljoner kronor. Ansök senast den 1 april 2011! Läs mer

På väg in i biologins tidsålder

Det är sagt tidigare men jag säger det igen: det som ligger framför oss är biologins tidsålder – ökade kunskaper … Läs mer

Två ledamöter belönas med kunglig medalj

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus. Till mottagarna hör ledamöterna Lennart Ahlgren och Crister Stark.
Läs mer

Akademiens 198:e högtidssammankomst

Högtidssammankomsten hölls i Stockholms stadshus den 28 januari 2011. Belöningar delades ut och nya ledamöter fick sina ledamotsbrev. Läs mer

”You get what you negotiate for”

I augusti i fjol anordnade vi tillsammans med Bertebospristagaren år 2009, Joachim von Braun, en tvådagarskonferens i Falkenberg: ”Food security … Läs mer

Inför Högtidssammankomsten

På akademien är nu alla klutar satta i förberedelsearbetet till den stundande Högtidssammankomsten. Den infaller alltid på Karl-dagen, fredagen den … Läs mer

Når vi ut?

Vid den interna akademisammankomsten i december redovisade vi 2010 års verksamhet och diskuterade planerna för 2011. Det ledde till mycket goda resonemang om vad vi sysslar med, vad vi borde syssla med och hur vi når ut. Läs mer

Välkommen till KSLA:s hemsida!

Förenklad navigation och ny formgivning ska underlätta för våra besökare. Läs mer