Senaste nytt RSS

Välkommen till KSLA:s hemsida!

Förenklad navigation och ny formgivning ska underlätta för våra besökare. Läs mer

Åke Barklund invald i Vetenskap & Allmänhets styrelse

Akademiens sekreterare och VD Åke Barklund har valts in Vetenskap & Allmänhets styrelse. Styrelsen består av representanter för föreningens huvudmän. … Läs mer

Peter Sylwan ny ledamot i SLU:s styrelse

Ledamoten och vetenskapsjournalisten Peter Sylwan tar plats i SLU:s styrelse från och med årsskiftet. Lars-Erik Edqvist efterträds på ordförandeposten av … Läs mer

KSLA har utsett 2011 års pris- och belöningsmottagare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien delar ut priser och belöningar till förtjänta praktiker, forskare och forskningsförmedlare för att inspirera till ökad … Läs mer

Akademien har valt in nya ledamöter

Vid sammankomsten den 9 december 2010 valde akademien in 16 nya svenska ledamöter och 8 utländska. De nyinvalda får motta sina ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2011. Läs mer