Senaste nytt RSS

Två ledamöter belönas med kunglig medalj

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus. Till mottagarna hör ledamöterna Lennart Ahlgren och Crister Stark.
Läs mer

Akademiens 198:e högtidssammankomst

Högtidssammankomsten hölls i Stockholms stadshus den 28 januari 2011. Belöningar delades ut och nya ledamöter fick sina ledamotsbrev. Läs mer

”You get what you negotiate for”

I augusti i fjol anordnade vi tillsammans med Bertebospristagaren år 2009, Joachim von Braun, en tvådagarskonferens i Falkenberg: ”Food security … Läs mer

Inför Högtidssammankomsten

På akademien är nu alla klutar satta i förberedelsearbetet till den stundande Högtidssammankomsten. Den infaller alltid på Karl-dagen, fredagen den … Läs mer

Når vi ut?

Vid den interna akademisammankomsten i december redovisade vi 2010 års verksamhet och diskuterade planerna för 2011. Det ledde till mycket goda resonemang om vad vi sysslar med, vad vi borde syssla med och hur vi når ut. Läs mer

Välkommen till KSLA:s hemsida!

Förenklad navigation och ny formgivning ska underlätta för våra besökare. Läs mer

Åke Barklund invald i Vetenskap & Allmänhets styrelse

Akademiens sekreterare och VD Åke Barklund har valts in Vetenskap & Allmänhets styrelse. Styrelsen består av representanter för föreningens huvudmän. … Läs mer

Peter Sylwan ny ledamot i SLU:s styrelse

Ledamoten och vetenskapsjournalisten Peter Sylwan tar plats i SLU:s styrelse från och med årsskiftet. Lars-Erik Edqvist efterträds på ordförandeposten av … Läs mer

KSLA har utsett 2011 års pris- och belöningsmottagare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien delar ut priser och belöningar till förtjänta praktiker, forskare och forskningsförmedlare för att inspirera till ökad … Läs mer

Akademien har valt in nya ledamöter

Vid sammankomsten den 9 december 2010 valde akademien in 16 nya svenska ledamöter och 8 utländska. De nyinvalda får motta sina ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2011. Läs mer