Senaste nytt RSS

Platschef/VD till Enaforsholm Fjällgård

Enforsholm Fjällgård söker ny platschef – en driftig och allsidig person med erfarenhet av att ansvara för en turistinriktad verksamhet. Ansök senast 10 oktober. Läs mer

Propose candidates for the Bertebos Prize 2017

KSLA has the privilege of inviting you to propose candidates for the Bertebos Prize 2017, in the field of sustainable intensification of agriculture. Proposal for a prizewinner should be submitted by 25 August 2016. Läs mer

Sommarnumret av KSLA Nytt & Noterat

Nu kan du hämta KSLA Nytt & Noterat nr 2-2016 som pdf eller i bläddringsbar version på nätet. Läs mer

Tidningen Fokus uppmärksammar KSLA:s dialogprojekt

Tidningen Fokus uppmärksammar idag KSLA:s Dialogprojekt ”Biotekniken i växtodlingen”, som pågått sedan 2014. Projektet redovisas vid seminariet ”Femtio nyanser av grönt” på tisdag 7 juni 2016. Läs mer

Ny skrift! Frön för framtiden – dialogprojekt om bioteknik i växtodling

Frön för framtiden (KSLAT nr 2-2016) är det dokumenterade resultatet av KSLA:s dialogprojekt ”Biotekniken i växtodlingen”. Skriften presenteras vid seminariet ”Femtio nyanser av grönt” den 7 juni hos KSLA. Välkommen att träffa projektdeltagare då och diskutera deras slutsatser! Läs mer

KSLA har ny fakturaadress

Vid midsommar upphör vår gamla fakturaadress. Detta är den nya:
Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien
Kund-id: LKH1494
FE 108
105 69 Stockholm Läs mer

En lyckad afton om Östersjön

KSLA:s, KVA:s, KKrVA:s, KÖMS och Dramatens afton om Östersjön, med anledning av HM Konungens 70-årsdag – en lyckad föreställning i fem akter. Samtal, musik, allvar och lek. En namnkunnig samling diskuterade Östersjön, hoppfullhet och hot från Dramatens stora scen. Se den i Kunskapskanalen den 6 maj kl 14.00 och även på Dramaten Play. Läs mer

Dagmar Haase KSLA:s tredje Wallenberg-professor

Akademien har utsett professor Dagmar Haase, Humboldtuniversitet, Berlin, till 2016 års KSLA-Wallenbergprofessor, nummer tre i ordningen. The Academy has named Professor Dagmar Haase, Humboldt University, Berlin, as the third KSLA Wallenberg professor. Läs mer

Högtidssammankomst 2016/Commemorative Assembly 2016

Akademien höll sin 204:e högtidssammankomst 28 jan 2016 i Stockholms Stadshus med ca 510 gäster./The Academy held its 204th Commemorative Meeting Jan 28, 2016, in Stockholm City Hall with about 510 guests. Läs mer

KSLA Nytt & Noterat julnummer 2015

Julnummer! Bruka utan att förbruka. Historiska agrara landskap. Rapporter från seminarier om skogen och urbaniseringen, om vattenbufflar och om vetenskapens ansvar för att omvandla kunskap till politik. Och mer! Trevlig läsning! Läs mer