Övriga artiklar


Biblioteket

På grund av att originalen ibland har varit av dålig tryckkvalitet så kan vissa artiklar ge lite sämre kvalitet vid utskrift.

Buchbesprechungen, Tribus, nr 21, 1972, s 287-288.
Das Wurzelstechen, Sudhoffs Archiv, Band 67, Heft 2, 1983, s 199-209.
Der Bumerang – die erste ferngesteurte Waffe der Welt
Der Rohrkolben als neue Kulturpflanze, Wasser und Boden, nr 12, 1965, s 409-410.
Die volkstümlichen Iris-Namen, Der Staudengarten, nr 11, 1983, s 53-57.
Drei Kinderspiele mit Pflanzen in ihrer geographischen Verbreitung, Tidskrift för Nordisk Folkminnesforskning, vol. 29-30, 1973-1974, s 73-82.
Elfentanz und Hexenring, Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 1968, s 162-210.
Flora und Mineralien, Metallwirtschaft und Metallmarkt, s 1040-1041.
Holzschlag und Mondphasen – Aberglaube oder Volksweisheit, Bau- und möbelschreiner nr 11, 1970, s 102-103.
Indianische Veterinärmedizin, Tierärztliche Umschau, nr 11, 1970, s 552-558.
Kleiner Beitrag ein angelsächsischer Pflanzenname, Sudhoffs Archiv, Band 63, Heft 2, 1979, s 190-193.
Landwirtschaft mit Metallpflanzen
Lycoperdon und Bovista in der Volksmedizin, Pharmazeutische Zeitung, nr 30, 1971, s 1065-1070.
Orchideen als Aphrodisiaca, Sudhoffs Archiv, 21 no. 55, 1971, s 22-57.
Tripmadam, Sudhoffs Archiv, Band 70, Heft 2, 1986, s 235-238.
Wegerich als Wundheilmittel in der Volks- und Schulmedizin, Sudhoffs Archiv, Band 47, Heft 2, 1963, s 127-151.


KSLA-podden: Vilken plats får växtproteinerna på den framtida tallriken?

KSLA-podden nr 11: Varför är det nyttigare för kroppen att äta lite kött och fisk ofta än en helt växtbaserad kost? Hur får vi konsumenterna att välja närproducerade växtbaserade proteiner? I senaste KSLA-podden diskuterar experterna kost, hälsa, klimat och hållbarhet (2021-09-22).

Tore Wretman-dagen

Årets Tore Wretman-dag på KSLA den 20 oktober – kunskapsutbyte och nätverkande med fokus på maten, måltiden och måltidsforskningen. Välkommen!

Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut?

Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut? Inte kan väl någon annan än jag själv bestämma vilken mat jag ska ha på min tallrik? Välkommen till ett webbinarium om ansvar, styrning och hur ska det gå till.

Tandem Forest Values – What have we learned?

This webinar will present the evaluation and also present research insights from four of the projects granted from Tandem Forest Values.