Allmänt

Innehållet på denna sida förflyttas successivt till platsen för Förteckningar, till platsen för Artiklar eller till platsen för Övrigt material. Det går också att använda sökfunktionen för att hitta dokumenten.


Under kategorin Allmänt har vi samlat resurser som tar ett helhetsgrepp om den agrara sektorn, eller stora delar av den. Exempelvis återfinns här databasen Lantbruksveckans handlingar, men också en bibliografisk sammanställning med utländska artiklar i skogs- och lantbrukshistoria.


Förteckningar

Agricultural History Review
Tidskriften utkommer med ett nummer per år och publiceras av British Agricultural History Society, bildat 1952.  På sällskapets hemsida finns möjlighet att söka i tidskriften och alla artiklar finns tillgängliga att ladda hem i fulltext som pdf.
Klicka här för att komma till Agricultural History Reviews artikelsida.


KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.