Allmänt

Innehållet på denna sida förflyttas successivt till platsen för Förteckningar, till platsen för Artiklar eller till platsen för Övrigt material. Det går också att använda sökfunktionen för att hitta dokumenten.


Under kategorin Allmänt har vi samlat resurser som tar ett helhetsgrepp om den agrara sektorn, eller stora delar av den. Exempelvis återfinns här databasen Lantbruksveckans handlingar, men också en bibliografisk sammanställning med utländska artiklar i skogs- och lantbrukshistoria.


Förteckningar

Agricultural History Review
Tidskriften utkommer med ett nummer per år och publiceras av British Agricultural History Society, bildat 1952.  På sällskapets hemsida finns möjlighet att söka i tidskriften och alla artiklar finns tillgängliga att ladda hem i fulltext som pdf.
Klicka här för att komma till Agricultural History Reviews artikelsida.


KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Hållbara affärsmodeller för svensk mat

25 okt: Detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna belyser svåra frågeställningar och möjliga lösningar när det gäller hållbara affärsmodeller för svensk mat.

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…