Husdjur och veterinärt


Under kategorin Husdjur och veterinärt återfinns resurser som handlar om djuren i lantbruket, och också om den vetenskap som handlar om kunskapsuppbyggnaden kring husdjuren, veterinärmedicinen.


Förteckningar och bibliografier

Litteratur om hästar och hästskötsel i KSLA:s bibliotek
Ett urval i första hand för hästhistoriker. Förteckningen är ordnad efter Litteratur, Stamböcker och utredningar och sorterad på författare/upphovsman.
Till förteckningen

Handskrifter i Hernquiska biblioteket i Skara
Totalt omfattar samlingen lite över 30.000 sidor handskrifter. Främst är det material efterlämnat av Peter Hernquist (1726–1808), grundaren av Veterinärinrättningen i Skara och av det svenska veterinärväsendet. Lars Tidén (1777–1847) och Nils Edvard Forssell (1821–1883). Alla lärare vid Veterinärinrättningen i Skara.
Katalogiseringen är genomförd 1991–1992 av Ivar Dyrendahl, f d chefveterinär vid Skara Semin och hedersledamot KSLA.

Inledning av Ivar Dyrendahl
Katalog över handskrifter i Hernquistska biblioteket
Personregister till katalog över handskrifter i Hernquistska biblioteket
Systematiskt sakregister med rubrikförteckning

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

Nr 38 Veterinärinrättningen i Stockholm 1821–1880
Av Hans Blomquist
I denna faktarika bok skildras de första veterinärernas utbildning och arbete i 1800-talets Stockholm. Vi får följa lärare och elever vid veterinärinrättningen vid Grevgatan på Östermalm. Texterna behandlar djurläkekonstens historia och veterinäryrkets framväxt från hantverk till vetenskap. Under denna tid gjordes stora framsteg inom veterinärvetenskapen som avlöste de tidigare primitiva läkemetoderna.

Nr 30 Från byatjur till genteknik. En agrar- och vetenskapshistorisk studie av utvecklingen av svensk husdjursavel och husdjursgenetik under 1900-talet
Av Jan Rendel
Boken skildrar det viktiga samspelet mellan forskningen, främst genetiken, och tillämpningarna inom den praktiska aveln. Läsaren får följa uppbyggnaden av forskning, undervisning och rådgivning. Vart och ett av de viktigaste djurslagen speglas de mest betydelsefulla forskningsresultaten, avelstillämpningarna och förändringarna i produktivitet. Även genombrott inom DNA-forskning och reproduktionsteknink, samt kloning av kroppsceller och andra etiska frågor diskuteras.

Nr 15 Peter Hernquists sjukdomslära – husdjurens inre sjukdomar
Av Ivar Dyrendahl
Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, har lämnat efter sig ett betydande antal handskrifter om bland annat husdjurslära, sjukdomslära och trädgårdsskötsel. Ivar Dyrendahl tolkar här Hernquists lära om husdjurens inre sjukdomar. Denna bok ger en åskådlig framställning av veterinärkunskaperna för tvåhundra år sedan och är en fascinerande läsning för husdjursvetare och andra agrart engagerade.

Nr 7 Peter Hernquists Husdjurslära. En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara.
Tolkad och kommenterad av Ivar Dyrendahl
Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, har lämnat efter sig ett betydande antal handskrifter om bland annat husdjurslära, sjukdomslära och trädgårdsskötsel. Ivar Dyrendahl, tidigare intendent vid Veterinärhistoriska museet i Skara, tolkar här Hernquists föreläsningsanteckningar om husdjurslära. Ungefär 70 % av Hernquists text behandlar hästar och hästskötsel, men boken innehåller även kapitel om får, getter och svin.

Nr 1 Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792.
Tolkade och kommenterade av Ivar Dyrendahl

Småskrifter

Nr 3 De oskäliga kreaturen! Något om synen på lantbrukets djur de senaste 200 åren
Redaktör Niklas Cserhalmi. 2002. Hft., 86 s., ill.

Artiklar

KSLAT
BAHP har samlat ett antal historiska artiklar med varierande ämnen ur Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift (KSLAT).
Till KSLAT:s sida

Externa länkar

Veterinärhistoriska museet i Skara
För information om Veterinärhistoriska museet i Skara, klicka här.
Museet drivs idag av Stiftelsen Veterinärhistoriska museet och varje år utkommer från denna ett eller flera meddelanden.
Klicka här för att komma till museets meddelanden.


KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som finns rörande äganderätten och de gröna näringarna liksom behovet av ny forskning…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic techniques under Union law..."

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and clarifying the current state of the herring population, the conduct of pelagic…