Redskap och teknik


Under kategorin Redskap och teknik finns resurser som sträcker sig från tidiga jordbruksredskap och dessas roll och betydelse till moderna maskiners genomslag inom jord- och skogsbruk.


Förteckningar och bibliografier

Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel av Harald A:son Moberg
Under 1700-, 1800- och 1900-talen genomgick Sveriges jordbruk en stor omställningsprocess från arbete med handredskap och enkla, kreatursdragna hjälpmedel till mekaniserad drift. I denna omfångsrika bok ger Harald A:son Moberg en översikt av mekaniseringens utveckling och en detaljrik bild av hjälpkrafterna utan vars insatser denna mekanisering inte hade kunnat genomföras. Till sidan

Förteckningar över agrar mekaniseringshistorisk litteratur i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek/ Literature on agricultural mechanization within the library (KSLAB).
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek, KSLAB, har betydande samlingar av både svensk och internationell litteratur som behandlar jordbrukets mekanisering. I detta dokument finner man  omfattande litteraturförteckningar såväl som hänvisningar till viktiga källor inom jordbrukets mekanisering. Till sidan

Maskinbroschyrer i akademiens bibliotek
Här finns en sökbar förteckning över beståndet av maskinbroschyrer i akademiens samlingar.
Ladda hem förteckningen här.

Artiklar

Erfarenheter rörande motorplöjning
I dyrtiderna under och strax efter 1:a världskriget var många engagerade i den då högaktuella frågan om jordbrukets mekanisering och särskilt motorisering. Statens maskin- och redskapsprovningars föreståndare K.F. Adelsköld höll ett initierat anförande i denna fråga vid akademien 1920, som här återges i sin helhet.
Till anförandet

KSLAT
BAHP har samlat ett antal historiska artiklar med varierande ämnen ur Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift (KSLAT).
Till KSLAT:s sida

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

Nr 56 Maskin- och redskapsprovningarnas betydelse för Sveriges jordbruks- och skogsbrukstekniska utveckling 1896–1996
Av Jan-Olov Jansson och Per Thunström

Nr 55 Mitt emellan virkesintressen: virkesmätningens historia i Sverige
Red. Ronny Pettersson

Småskrifter

Nr 11 Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska modernisering
Av Per Thunström. 2011. Hft., 64 s., ill.
Appendix till småskrift nr 11: Maskinbroschyrsamlingen i biblioteket.

Nr 6 Traktorernas tidevarv – Den tekniska utvecklingen och den svenska traktoriseringen
Av Per Thunström. 2011. Hft., 26 s., ill.


KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som finns rörande äganderätten och de gröna näringarna liksom behovet av ny forskning…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic techniques under Union law..."

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and clarifying the current state of the herring population, the conduct of pelagic…