Trädgård

Innehållet på denna sida förflyttas successivt till platsen för Förteckningar, till platsen för Artiklar eller till platsen för Övrigt material. Det går också att använda sökfunktionen för att hitta dokumenten.


Under kategorin Trädgård finns resurser som behandlar trädgårdsodlingens olika aspekter, men här finns även sådant som behandlar traditionell botanik. För en etnobotanisk ingång se kategorin Etnobiologi.


Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

Nr 11 – Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830–1900
Av Ulla Rylander, med inledande artikel av Kjell Lundquist
Författaren Ulla Rylander redogör i denna bok för betingelserna och inspirationskällorna för fjällnära 1800-talsträdgårdar i Jämtland och Härjedalen, inklusive Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens trädgård vid Enaforsholm. Dåtidens klimatförhållanden, odlingstraditioner, kommunikationer och planteringar beskrivs på ett levande sätt, och lyfts ytterligare med fotografier, kartor och planritningar.


KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Hållbara affärsmodeller för svensk mat

25 okt: Detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna belyser svåra frågeställningar och möjliga lösningar när det gäller hållbara affärsmodeller för svensk mat.

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…