Artiklar av Brøndegaard


Här finns ett urval av Vagn J. Brøndegaards artiklar från 1963 och framåt. Alla på tyska utom en som är skriven på spanska. På grund av att originalen ibland har varit av dålig tryckkvalitet så kan vissa artiklar ge lite sämre kvalitet vid utskrift.

Nombres vulgares de las plantas en Andalucía Miscellanea Nr 17

Här hittar ni även Brøndegaards bok Ethnobotanik. Pflanzen in Brauchtum, in der Geschichte und Volksmedizin publicerad 1985.

Buchbesprechungen, Tribus, nr 21, 1972, s 287-288.
Das Wurzelstechen, Sudhoffs Archiv, Band 67, Heft 2, 1983, s 199-209.
Der Bumerang – die erste ferngesteurte Waffe der Welt, Neue Illustr. Wochenschau (Wien), 24/3 1963.
Der Rohrkolben als neue Kulturpflanze, Wasser und Boden, nr 12, 1965, s 409-410.
Die volkstümlichen Iris-Namen, Der Staudengarten, nr 11, 1983, s 53-57.
Drei Kinderspiele mit Pflanzen in ihrer geographischen Verbreitung, Tidskrift för Nordisk Folkminnesforskning, vol. 29-30, 1973-1974, s 73-82.
Elfentanz und Hexenring, Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 1968, s 162-210.
Flora und Mineralien, Metall 16, 1962, s. 1040–1041.
Holzschlag und Mondphasen – Aberglaube oder Volksweisheit, Bau- und möbelschreiner nr 11, 1970, s 102-103.
Indianische Veterinärmedizin, Tierärztliche Umschau, nr 11, 1970, s 552-558.
Kleiner Beitrag ein angelsächsischer Pflanzenname, Sudhoffs Archiv, Band 63, Heft 2, 1979, s 190-193.
Landwirtschaft mit Metallpflanzen, Die Weltwoche (Wien) 1509, 1962.
Lycoperdon und Bovista in der Volksmedizin, Pharmazeutische Zeitung, nr 30, 1971, s 1065-1070.
Orchideen als Aphrodisiaca, Sudhoffs Archiv, 21 no. 55, 1971, s 22-57.
Pflanzliche vegetabilische Kontrazeptiva, Naturwissenschaftliche Rundschau, årg. 24, 1971, s. 431-432.
Tripmadam, Sudhoffs Archiv, Band 70, Heft 2, 1986, s 235-238.
Wegerich als Wundheilmittel in der Volks- und Schulmedizin, Sudhoffs Archiv, Band 47, Heft 2, 1963, s 127-151.


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…