Folk og Flora


Det första bokverket om dansk etnobotanik, Folk og flora, utkom i fyra band 1978-1980 och nyutgåva 1987.

Volym 1
Volym 2
Volym 3
Volym 4


KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic…

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and…