4D4F

The Data Driven Dairy Decisions for Farmers (4D4F) network will focus on the role which dairy animal and environmental sensors can play in collecting real time information to help make more informed decisions in dairy farming.


In English
4D4F logotyp

4D4F Data Driven Decisions for Farmers

The Data Driven Dairy Decisions for Farmers (4D4F) network will focus on the role which dairy animal and environmental sensors can play in collecting real time information to help make more informed decisions in dairy farming.

The network will develop a Community of Practice (COP) comprised of farmers, farm advisors, technology suppliers, veterinarians and researchers who work together to debate, collect and facilitate the co-creation of best practice on data and sensor technology.

KSLA is the Swedish partner in the Project Consortium 4D4F, with fifteen members in all from seven European countries: Belgium, England, Estonia, Lithuania, the Netherlands, Romania, Sweden.

To 4D4F’s European website →


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on…

Särskilda öppettider för biblioteket i december och jul- och nyårshelgerna

Under december håller biblioteket stängt alla torsdagar (1/12, 8/12, 15/12). Helt stängt från 22/12 för att öppna igen måndag 9 januari.

KSLAT nr 7-2022 Friska skogar – så når vi dit

Detta nummer av KSLA:s tidskrift ger en sammanfattning av tre års arbete i KSLA:s skogsskadekommitté.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar…