4D4F

The Data Driven Dairy Decisions for Farmers (4D4F) network will focus on the role which dairy animal and environmental sensors can play in collecting real time information to help make more informed decisions in dairy farming.


In English
4D4F logotyp

4D4F Data Driven Decisions for Farmers

The Data Driven Dairy Decisions for Farmers (4D4F) network will focus on the role which dairy animal and environmental sensors can play in collecting real time information to help make more informed decisions in dairy farming.

The network will develop a Community of Practice (COP) comprised of farmers, farm advisors, technology suppliers, veterinarians and researchers who work together to debate, collect and facilitate the co-creation of best practice on data and sensor technology.

KSLA is the Swedish partner in the Project Consortium 4D4F, with fifteen members in all from seven European countries: Belgium, England, Estonia, Lithuania, the Netherlands, Romania, Sweden.

To 4D4F’s European website →


KSLA-podden: Vilken plats får växtproteinerna på den framtida tallriken?

KSLA-podden nr 11: Varför är det nyttigare för kroppen att äta lite kött och fisk ofta än en helt växtbaserad kost? Hur får vi konsumenterna att välja närproducerade växtbaserade proteiner? I senaste KSLA-podden diskuterar experterna kost, hälsa, klimat och hållbarhet (2021-09-22)

Arbetsbyte och karriärväxling i de gröna näringarna

Webbinarium 6 okt om hur vi skapar utbildningar, arbeten och förutsättningar för nyföretagande i de gröna näringarna där individer kan växa och växla roller.

Platform on Sustainable Finance – Draft report on criteria for the EU Taxonomy

KSLA har lämnat synpunkter på ”The draft report on preliminary recommendations for technical screening criteria for the EU taxonomy” på förfrågan från The Platform on Sustainable Finance.

Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.