4D4F

The Data Driven Dairy Decisions for Farmers (4D4F) network will focus on the role which dairy animal and environmental sensors can play in collecting real time information to help make more informed decisions in dairy farming.


In English
4D4F logotyp

4D4F Data Driven Decisions for Farmers

The Data Driven Dairy Decisions for Farmers (4D4F) network will focus on the role which dairy animal and environmental sensors can play in collecting real time information to help make more informed decisions in dairy farming.

The network will develop a Community of Practice (COP) comprised of farmers, farm advisors, technology suppliers, veterinarians and researchers who work together to debate, collect and facilitate the co-creation of best practice on data and sensor technology.

KSLA is the Swedish partner in the Project Consortium 4D4F, with fifteen members in all from seven European countries: Belgium, England, Estonia, Lithuania, the Netherlands, Romania, Sweden.

To 4D4F’s European website →


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…