4D4F

The Data Driven Dairy Decisions for Farmers (4D4F) network will focus on the role which dairy animal and environmental sensors can play in collecting real time information to help make more informed decisions in dairy farming.


In English
4D4F logotyp

4D4F Data Driven Decisions for Farmers

The Data Driven Dairy Decisions for Farmers (4D4F) network will focus on the role which dairy animal and environmental sensors can play in collecting real time information to help make more informed decisions in dairy farming.

The network will develop a Community of Practice (COP) comprised of farmers, farm advisors, technology suppliers, veterinarians and researchers who work together to debate, collect and facilitate the co-creation of best practice on data and sensor technology.

KSLA is the Swedish partner in the Project Consortium 4D4F, with fifteen members in all from seven European countries: Belgium, England, Estonia, Lithuania, the Netherlands, Romania, Sweden.

To 4D4F’s European website →


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.