Grants & Scholarships

KSLA distributes grants from several foundations that promote scientific research and development in the green sector.


The Academy manages these foundations and distributes different types of grants according to the wishes of the donors.

The grants are supposed to support or pay for syntheses and analyzes through research, investigation, promotion, information, etc., and/or scholarships/travel grants.

Current announcements

To apply

The application can be made certain times each year, see under Utlysningar (Announcements). The application is made via a separate system, the application link is available in connection with the respective announcement. Grants and scholarships are not awarded retroactively; i.e. not for pilot projects, trips, etc., which were started or completed at the end of the application period.

For more information on how to do this, see under the heading To apply.

Payment

Payment is made against requisition. The funds can be requisitioned in connection with the start of the project, but within one year at the latest.

In the case of a travel grant, payment is only made when the travel report/statement has been submitted and approved by the academy.

Reporting

For information on final reporting.

Log in here to see decisions, make requisitions and submit final report.


Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!