Organization

The Academy’s highest governing body is the Academy in pleno, i.e. the fellows.


Academy Collegium

The Academy’s Board, under the Academy in pleno, consists of the Academy Collegium – President (Chairman of the Board), Vice President, Secretary of the Academy and the Chairman and Vice-Chairman of the three sections (the General Section, the Agriculture Section and the Forestry Section).

Academy Presidium

The Board’s ”working committee” is the Presidium (President, Vice President and the Secretary of th Academy). It coordinates the activities under the Academy Board, is responsible for the tasks submitted by the Academy or the Collegium and handles ongoing decisions.

Operational activities

The practical work within the Academy is conducted mainly within the sections and their committees, within the Library, Archives and Historical Projects unit (BAHP) and within the Board Committees (the Board Committee for Research Issues, the Board Committee for International Issues and the Board Committee for Youth Issues).

Internal operations

A number of advisory and preparatory standing committees support the Academy’s ongoing internal activities:

  • The Standing Finance Committee.
  • The Standing Prize and Award Committee.
  • The Standing Research Grant Committee.
  • The Standing Review Committee.
  • The Standing Election Committee.

2020-12-04 KSLA svar EU Forest Strategy Roadmap

KSLA har lämnat följande synpunkter på Kommissionens Road Map: Skogen, skogsbruket och…

Enaforsholmskursens 70 års-jubileum!

Flera guidade turer, spännande föreläsningar och som avslutning öppet hus på Enaforsholm…

Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

Den pågående covid 19-pandemin visar att en robust livsmedels-försörjning är livsviktig för…

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment…