Fish and Fisheries

A PhD-student course and workshop on Fish and Fisheries – evolutionary ecology and behaviour.

The course was given by the University of Gothenburg (UGOT), Department of Biological and Environmental Sciences (BioEnv) 29 September – 1 October 2015 as a 3-day workshop.


In English

Venue: Kristineberg Research Station, Sven Lovén Centre for Marine Sciences, beautifully situated at the west coast of Sweden.

Aims of the course

  • To provide participating students with broad insights and knowledge in the field – e.g. sexual selection; parental care; behavioural variation; life history variation, population structure; genetics; local adaptation; speciation; conservation; management; releases & escapes.
  • To provide insights into how basic theories and methods in the field can be applied for sustainable management and conservation of fish and fisheries resources.
  • To stimulate student contacts and interactions with other students and researchers in the field.
Fish

Fish and fisheries. Photo: fotoakuten.se

Brief course description

In preparation for the workshop the student is expected to read the course literature, a selection of scientific papers, and write essays (2–3 A4 pages) on three of them (freely chosen).
At the workshop the students

  1. give 10-min presentations on their research,
  2. provide constructive feedback on talks by fellow students,
  3. listen to plenary talks given by the teachers, and
  4. participate in course topic seminars led by the teachers.

Teachers


Arbetsbyte och karriärväxling i de gröna näringarna

Webbinarium 6 okt om hur vi skapar utbildningar, arbeten och förutsättningar för nyföretagande i de gröna näringarna där individer kan växa och växla roller.

Platform on Sustainable Finance – Draft report on criteria for the EU Taxonomy

KSLA har lämnat synpunkter på ”The draft report on preliminary recommendations for technical screening criteria for the EU taxonomy” på förfrågan från The Platform on Sustainable Finance.

Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!