banan

äganderätt


Är äganderätten hotad?

KSLA-podden avsnitt 2: Ett samtal om äganderätt till jord och skog, en rättighet som styrs av många olika regelverk. (2020-12-08)

Etiketter: äganderätt | grundlag | podd

Läs mer

Att bruka men inte äga – SOLMED nr 61

Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag Arrende –…

Etiketter: äganderätt | arrende | mark | nyttjanderätt

Läs mer

From common to private ownership – KSLAT nr 7-2013

This issue of the Academy’s journal describes the tenure development in Sweden during the last 500 years. The aim is to identify different actors and stages of the development, using possession rights and non-exclusive user rights as a point of departure.

Etiketter: äganderätt | historia | Nordic forestry model | nyttjanderätt | policy | politik | skog | skogshistoria

Läs mer

Ägarintresse – allmänintresse – ett evigt spänningsfält

Sammanfattning av Skogsavdelningens sammankomst den 11 november 2010 på temat ”Nya strömningar med ny syn på äganderätten”.

Etiketter: äganderätt | skog

Läs mer