Nyhetsarkiv:

animal

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2020

KSLA has the privilege of inviting you to propose candidates for the Bertebos Prize 2020, in the field of transboundary animal diseases. Proposal for a prizewinner should be submitted by 31 October 2019. Läs mer