banan

anslag


Ansök om anslag senast 1 november 2023!

Stiftelserna Svensk Växtnäringsforskning och SLO-fonden utlyser nu anslag. Bild: Patentkali.

Etiketter: anslag | forskning | jordbruk | lantbruk | skogsbruk | stipendium

Läs mer

KSLA utlyser 8 mkr för ansökan senast 15 september

Stipendier/projekt/publicering, landsbygdens materiella värden, hortikultur och äganderätt.

Etiketter: anslag

Läs mer

Apply for grants no later than November 1, 2022!

The Swedish Plant Nutrition Research Foundation and the SLO Foundation announce research grants/subsidies.

Etiketter: anslag | forskning | jordbruk | lantbruk | skogsbruk | stipendium

Läs mer

KSLA utlyser 8 855 000 kr för ansökan senast 15 september

Stipendier/projekt/publicering, landsbygdens materiella värden, hortikultur och äganderätt.

Etiketter: anslag

Läs mer