banan

antologi


KSLA Nytt & Noterat nr 2 2011

Jordbruk i tredje världen – ökad jämställdhet ger utveckling, Virkesmätning förr, nu och i framtiden, Varför gör ni inte som vi säger, Att möta utmaningarna kräver omdanade institutioner och tillväxt med kvalitet, Boksläpp, Vårexkursion…

Etiketter: agrarhistoria | älgförvaltning | antologi | atlas | globala trender | jämställdhet | lokal mat | matvetenskap | tillväxt | utvecklingsländer | virkesmätning

Läs mer

Freja nr 3 2011

Ett boksläpp – fyra böcker om hur skogs- och jordbruksmark i ett historiskt perspektiv tagis i anspråk för att producera produkter och på senare tid upplevelser. Markanvändningsprojektet ur olika synvinklar. Mekanisering, atlas, antologi, var pengarna kommit ifrån.

Etiketter: antologi | atlas | mekanisering

Läs mer