banan

arrende


Att bruka men inte äga – SOLMED nr 61

Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag Arrende – en rätt att bruka av någon annan ägd mark mot ersättning har funnit sedan antiken. Ämnet berör tidlösa frågor som äganderätt och besittningsrätt å ena sidan och agrarproduktion och agrar utveckling å den andra. I denna bok tas ett samlat…

Etiketter: äganderätt | arrende | mark | nyttjanderätt

Läs mer