banan

avvattning


Yttrande om vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande

KSLAs yttrande_Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt (SOU 201435)En fungerande markavvattning är grunden för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Flera av utredningens förslag har stor betydelse för landets cirka 50 000 markavvattningssamfälligheter och för enskilda lantbrukares möjligheter att underhålla diken och vattendrag. Därför har KSLA lämnat synpunkter på Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt –…

Etiketter: avvattning | dike | lantmäteri | mark | vatten | vattenkraft

Läs mer