banan

bekämpningsmedel


Bekämpningsmedel i vatten – KSLAT 8-2001

– vad vet vi om förekomst och effekter? Konferens den 4 oktober 2000. Få miljöfrågor har rönt så stor och tidig uppmärksamhet och som en följd därav debatterats, studerats vetenskapligt, åtgärdats på olika sätt o s v som användning av bekämpningsmedel och negativa effekter därav. I kontakter med problematiken kring bekämpningsmedel och rester av sådana i vatten har perspektivet varierat men det har…

Etiketter: bekämpningsmedel | Miljö | vatten

Läs mer