banan

bibliografier


Den svenska lantbrukslitteraturen – SOLMED nr 62

Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. år 1850 Bibliografisk förteckning uppgjord av Per Magnus Hebbe Faksimilutgåva med korrigeringar, kompletteringar och tillägg av bibliotekarie Olof Kåhrström. Den svenska lantbrukslitteraturen har blivit en klassiker inom svensk bibliografi. Den sattes ursprungligen samman av bibliotekarien Per Magnus Hebbe och publicerades första gången 1919–45. Bibliografin har alltid ansetts vara…

Etiketter: bibliografier | lantbrukslitteratur

Läs mer