banan

böcker


Freja nr 3 2014

Akademien och Hushållningssällskapen. Bibliotekets/ANH:s hemsida. C L:son Behm i Vavilovs fotspår. Nya böcker: Jones, Smil, Leigh, Gorman, Mårald, Söderberg m fl… Bebyggelsehistorisk tidskrift. Red: Per Eriksson. Ladda ned till höger eller → hämta direkt hos ANH.

Etiketter: böcker | historia | hushållningssällskap | tidskrifter

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 3-2013

Årets höstnummer. Klimat, miljö, blandskog, oxidativ dubbel reformering… och mycket annat!

Etiketter: 200-årsfirande | böcker | dme | Enaforsholm | historia | insamlingsstiftelse | klimat | Miljö | reformering

Läs mer