banan

bredband


Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande

KSLA har yttrat sig över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1.

Etiketter: bioekonomi | bredband | kommuner | lagstiftning | landsbygd

Läs mer