Nyhetsarkiv:

broschyr

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Gemensam presentationsbroschyr för de kungliga akademierna

De 10 svenska kungliga akademierna har nu en gemensam broschyr som i korta ordalag presenterar varje akademi för sig.