banan

byggnader


Från Ladu-Gård till Djur-Stall – SOLMED nr 4

Från Ladu-Gård till Djur-Stall Ekonomibyggnader under 250 år Agr.dr Catharina Svala, verksam vid högskolan i Halmstad, skriver om ekonomibyggnaderna – denna ofta anonyma samling hus – vilka är en viktig del av vårt kulturarv, samtidigt som de är och har varit en förutsättning för lantbruket på våra breddgrader. Olika bygder har givit dem olika karaktärer,…

Etiketter: agrarhistoria | byggnader | landsbygd | landskap

Läs mer