Nyhetsarkiv:

corona

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

KSLA om coronaviruset (Covid-19)

KSLA följer Folkhälsomyndighetens råd och rapportering i fråga om Coronaviruset. Rekommendationen året ut är att undvika att träffas i större grupper. Vid mindre möten ska alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstå från att delta. KSLA har ställt in alla större möten, seminarier och studieresor. Däremot har vi utvecklat våra möjligheter att hålla digitala möten, webinarier o s v. (2020-05-19) Läs mer