banan

ekologiskt


Hör göken han gal – KSLAT 27–2003

Hur kan ekologiskt lantbruk och samhället gynna den biologiska mångfalden? Seminarium den 18 juni 2003 i samarbete med Ekologiskt Forum Sammanfattning av föredrag och diskussion Seminariet om ekologisk mångfald hölls på Linds gård, nära Flen i Södermanland. Ekologiskt Forum bildades under 2002, på initiativ av ”Aktionsplan 2005” och jordbruksministern, för att främja produktionen av ekologiska livsmedel. Mångfald är en central fråga för det ekologiska…

Etiketter: ekologiskt | lantbruk | mångfald | marknad | naturlighet | odling | samhälle

Läs mer

Mat med mervärden – goda affärer – KSLAT 24-2003

Om ekologisk mat, konsumenter och trender Seminarium i samarbete med Ekologiskt Forum den 15 maj 2003 Sammanfattning av föredrag och diskussion Ekologiskt forum är en öppen mötesplats för diskussion om ekologisk produktion som bildades under 2002. Dåvarande jordbruksministern föreslog att KSLA, som oberoende organisation inom jordbruksområdet, skulle bli huvudman för ett utvecklingsforum för ekologisk mat. Ekologiskt Forum ska bidra till ökad utveckling av…

Etiketter: ekologiskt | konsument | livsmedel | mat | trend

Läs mer