Nyhetsarkiv:

energi

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Remissammanställning för 2017

De remisser som KSLA har lämnat under 2017. Läs mer

Yttrande om Riktlinjer för FoU på energiområdet

KSLA har yttrat sig över Underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017–2020 (M2015/04264/Ee). Läs mer

Goda affärer på förnybar energi – GAFE-seminarium hos KSLA

LRF/JTI ger hos KSLA ett seminarium som presenterar möjligheter till goda affärer för lantbruket när det gäller förnybar energi. Här presenteras forskningsprojekt som det stora projektet Goda affärer på förnybar energi, GAFE, har bidragit till. 13 januari 2015. Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 3-2014

Höstnummer med information från ett urval av akademiens aktiviteter m m. Berteboskonferensens huvudanförande. EU 20 år med vattenfrågor i fokus. Det antropogena kolkretsloppet. Med sikte på framtida jordbrukspolitik. Ryskt skogsbruk… Läs mer

Förnybar energi – KSLAT nr 8-2013

Korrigerad utgåva. 50 procent av Sveriges energianvändning är redan år 2013 förnybar energi. Denna skrift redogör för Sveriges ”okända gröna revolution”. Läs mer

Die Energiewende – rapport från studieresa i Tyskland

Akademiens Kommitté för energifrågor gjorde en studieresa i Tyskland med tema Die Energiewende (energiomställningen) i april 2012. Nu finns rapporten.

Die Energiewende – rapport från studieresa i Tyskland

Rapport från en studieresa i Tyskland, april 2012, med temat Die Energiewende (energiomställningen). Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 3–4 2012

Enda numret under detta halvår och det sista för året. Vi önskar God Jul och Gott Nytt År! Läs mer

KSLAT 1999 – årgång 138

Här listas KSLAT som publicerats under 1999. Läs mer

KSLAT 1998 – årgång 137

Här listas KSLAT som publicerats under 1998. Läs mer