banan

EU-kommissionen


EU-kommissionens förslag till gödselförordning

Yttrande över Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell förordning av EU-kommissionens förslag till gödselförordning. Remiss 2017-06-19 M2013/02076/Ke KSLA:s yttrande i sammandrag: EU-förordningen reglerar inte användningen av CE-märkta gödselmedel. Biogödselns höga vattenhalt innebär att den i de flesta fall inte är intressant att exportera till andra länder varför det kan räcka med nationell…

Etiketter: EU-kommissionen | gödsel | remiss

Läs mer