Nyhetsarkiv:

EU

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel

Rapport från seminariet ”Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel” den 13 januari 2011, som arrangerades i samarbete med Södertörns högskola, KK-stiftelsen och Hushållningssällskapens Förbund. Läs mer

The EU Strategy for Animal Welfare

Sammanfattning av KSLA:s seminarium The EU Strategy for Animal Welfare den 10 september 2010. Läs mer

Vägval för den svenska skogssektorn

Sammanfattning av seminariet Vägval för den svenska skogssektorn som KSLA:s Kommitté för Internationella Skogsfrågor arrangerade hos KSLA den 26 maj 2010. Läs mer

KSLAT 2003 – årgång 142

Här listas de KSLAT som publicerats under 2003. Läs mer

Mid Term Review – KSLAT 17-2003

Vad händer i Sverige när EU ändrar jordbrukspolitik? Att komma närmare ett svar på följande frågor var uppgiften för konferensen den 4 … Läs mer

KSLAT 2002 – årgång 141

Här listas de KSLAT som publicerats under 2002. Läs mer

KSLAT 2001– årgång 140

Här listas de KSLAT som publicerats under 2001. Läs mer

KSLAT 2000 – årgång 139

Här listas de KSLAT som publicerats under 2000. Läs mer

KSLAT 1997 – årgång 136

Här listas KSLAT som publicerats under 1997. Läs mer