banan

examen


Yttrande: Skolverkets förslag beträffande naturbruksprogrammet

KSLA har lämnat yttrande över Skolverkets förslag om gymnasiepoäng och examensmål för naturbruksprogrammet.

Etiketter: examen | gymnasium | kompetens | naturbruksprogrammet | utbildning

Läs mer