banan

extensiv


Odlingssystem, växtnäring och markbördighet – KSLAT 9-2001

– 18 års resultat från en tidigare ej uppgödslad jord Cropping system, plan nutrition and soil…

Etiketter: extensiv | gödsel | jordbruk

Läs mer