banan

fauna


Viltets positiva värden – KSLAT 2-2003

Konferens den 13 november 2002 I en artikel år 1961 om miljöns betydelse för viltet skriver jägmästare Bo Österlöf, verksam vid Uddeholmsbolaget, att alla jägare och naturvänner med verkligt ansvar och intresse för våra vilda djur bör ställa som sitt huvudmål att söka medverka till en både artrik och individrik fauna i svenska marker. Han fortsätter med att säga att detta icke…

Etiketter: fauna | jakt | mark | vilt

Läs mer