Nyhetsarkiv:

fiskeripolitik

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Yttrande över förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond

KSLA anser att den Europeiska havs- och fiskerifonden är ett viktigt verktyg för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken, vars mål bör vara livskraftiga fiskbestånd som grund för utveckling av lönsamma fiskerinäringar. Läs mer

Snart slut på dumpning av fisk i Skagerrak

De tre nordiska fiskeministrarna från Sverige, Norge och Danmark undertecknade onsdagen den 23 november ett dokument med innebörden att utkast av fisk, d v s dumpning av oönskad fisk, ska vara förbjudet i Skagerack från och med den 1 januari år 2013. De tre ministrarna var alla eniga om att det är hög tid att stoppa det slöseri med naturens resurser som utkast innebär. Läs mer

Yttrande över förslag till EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har idag lämnat synpunkter på ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar; KOM (2011) 425 om den gemensamma fiskeripolitiken och KOM (2011) 416 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter” till Landsbygdsdepartementet. Läs mer

Remiss: EUs fiskeriförordningar

Landsbygdsdepartementet vill ha synpunkter på Europaparlamentets förslag till reformer av EU:s förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken. Läs mer