banan

fiskeripolitik


Yttrande över förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond

KSLA anser att den Europeiska havs- och fiskerifonden är ett viktigt verktyg för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken, vars mål bör vara livskraftiga fiskbestånd som grund för utveckling av lönsamma fiskerinäringar.

Etiketter: fiske | fiskeripolitik

Läs mer

Yttrande över förslag till EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har idag lämnat synpunkter på ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar; KOM (2011) 425 om den gemensamma fiskeripolitiken och KOM (2011) 416 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter” till Landsbygdsdepartementet.

Etiketter: EU | fiske | fiskeripolitik | Vattenbruk

Läs mer

Remiss: EUs fiskeriförordningar

Landsbygdsdepartementet vill ha synpunkter på Europaparlamentets förslag till reformer av EU:s förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

Etiketter: EU | EU-förordning | fisk | fiske | fiskeripolitik | fiskeriprodukter | vattebruksprodukter | Vattenbruk

Läs mer