banan

förändringar


Landskapet: restprodukt eller medveten skapat? – KSLAT 5-2001

Denna rapport från en konferens 3 oktober 2000 anlägger ett helhetsperspektiv på det svenska landskapet och dess förändring. En avsikt med konferensen var att utforska vad som kännetecknar storskaliga landskapsförändringar som problem, med särskilt fokus på makronivåns ouppmärksammade eller annorlunda egenheter. Syftet var  att öka kunskapen och medvetenheten om de storskaliga landskapsförändringarna, att bidra till…

Etiketter: förändringar | landskap

Läs mer