banan

företag


Kapital för landsbygdsföretagare II – KSLAT 11-2003

Seminarium i Trångsviken, Jämtlands län den 3 april 2003 och i Växjö, Kronobergs län den 9 april Sammanfattning av föredrag och diskussion av Nils Lindstrand Är tillgången till kapital en begränsande faktor för företagande på landsbygden?  Eller är det idéer som saknas? Svaret blev att pengarna ibland är det begränsande, speciellt i vissa delar av landet. I rapporten konstateras att det i delar…

Etiketter: företag | idéer | kapital | landsbygd

Läs mer

Kapital för landsbygdsföretagare – KSLAT 4-2003

– en förstudie Tillgången på kapital kan vara en begränsande faktor för tillväxt hos många företag. Särskilt problematiskt tycks det vara för företag verksamma på landsbygden och kanske allra svårast för de företag som finns i norra Sverige. I denna förstudie ges en inledande beskrivning av den problematik som många företagare upplever. Det sker genom en inledande beskrivning av problemställningen och därefter en redovisning av…

Etiketter: företag | kapital | landsbygd | tillväxt

Läs mer