banan

förhandlingar


Mid Term Review – KSLAT 17-2003

Vad händer i Sverige när EU ändrar jordbrukspolitik? Att komma närmare ett svar på följande frågor var uppgiften för konferensen den 4 mars 2003: Från konsumenternas synpunkt – Blir maten billigare? Blir den säkrare? Blir den mer efterfrågestyrd om MTR genomförs? Får vi mer av icke prissatta värden efter ett genomförande? Från böndernas synpunkt – Vad betyder frikopplingen, frikopplingen från produktionen, marknadsanpassning och…

Etiketter: biologisk mångfald | EU | förhandlingar | handel | jordbrukspolitik | marknad

Läs mer