banan

glesbygd


Synpunkter på betänkandet Service i glesbygd

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35), med regeringskansliets diarienummer N2015-2989-HL. Sammanfattningsvis anser KSLA följande: KSLA är positiv till såväl utredningens bakgrundsbeskrivning som de förslag som framförs. KSLA instämmer i utredningens tydligt framförda uppfattning om att människor och företag i glesbygd har rätt till en grundläggande nivå av…

Etiketter: glesbygd | landsbygd | service

Läs mer

Hur planeras boendet på landsbygden? & Trädgården som rekreation och terapi – KSLAT 25–2003

Utvidgad akademisammankomst i Alnarp den 10 oktober 2002 Trädgården som rekreation och terapi Hur kan trädgården läka och rehabilitera trasiga kroppar och själar? En presentation av det internationella kunskapsläget inom området och en presentation av ett stort forskningsprojekt på SLU Alnarp. Teorier om hälsoeffekter hänför sig dels till olika typer av trädgårdsdesign, dels till hur aktiviteterna i trädgården utformas. I forskningsprojektet fokuseras främst personer…

Etiketter: bostad | forskning | glesbygd | landsbygd | Miljö | natur | rehabilitering | rekreation | terapi | trädgård

Läs mer