banan

gröna näringar


Underlag till regeringens forskningsproposition

KSLA har beretts tillfälle att lämna underlag till regeringens kommande forskningsproposition (U2015/1662/UH).

Etiketter: forskning | gröna näringar | innovation | politik

Läs mer