banan

hållbar utveckling


Närproducerad mat – KSLAT 11-2002

Miljövänlig? Affärsmässig? Djurvänlig? Seminarium den 20 november 2001 i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet Det finns många påståenden kring närproducerat. Många påståenden som kan behöva att kritiskt granskas, som kan behöva bekräftas men kanske i vissa fall också vederläggas. Det kan konstateras att det skett betydande attitydförändringar kring detta under åren. Tankar om ”större och effektivare” finns samtidigt sin småskaligheten lyfts fram i all landsbygdsutveckling. Småskalig livsmedelsförädling…

Etiketter: hållbar utveckling | kvalitet | mat | närproducerat | småskalighet | spårbarhet

Läs mer