banan

hållbart skogsbruk


KSLA-podden 20: Fjärranalys och framtiden för kartering av skogsskador, del 2

Vi får bl a exempel på framtidsprojekt inom området – som forskning för att göra riskkartor för stormar och granbarkborre med hjälp av laserdata.

Etiketter: fjärranalys | fjärranalys vid skogskartering | framtidens jord- och skogsbruk | hållbart skogsbruk | skogsskador

Läs mer

KSLA-podden 19: Möjligheter och begränsningar med fjärranalys för kartering av skogsskador, del 1

KSLA-podden nr 19: Fjärranalys är ett samlingsnamn för tekniker som avbildar jordytan med sensorer placerade på satelliter, flygplan, drönare eller fordon. Exempel på sensorer är digitala kameror, laserskannrar och radar. Tekniken används bland annat för att kartera skogens tillstånd och förändringar. Vilka möjligheter och begränsningar finns? (2022-09-29)

Etiketter: fjärranalys | hållbart skogsbruk | kartering av skogsskador | KSLA:s skogsskadekommitté | skogsskador

Läs mer

KSLA-podden 18: Vad kan vi lära av almsjukan?

KSLA-podden: Almsjukan handlar det senaste avsnittet om, vad kan vi lära av den, när kom den till Sverige och hur kan den bekämpas? Välkommen till gröna samtal med KSLA för samhällets nytta! (2022-08-30)

Etiketter: almsjuka | almsplintborre | hållbart skogsbruk | skogsskador | trädvård

Läs mer

KSLA-podden 16: Multiskadad ungskog – vad är det, vad vet vi och varför pratar vi inte mer om det?

KSLA-podden: I norra Sverige är idag varannan tall svamp- eller betesskadad, något som får stora ekonomiska konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Hur ska man agera som skogsägare och varför talar vi inte mer om dessa problem? (2022-01-12)

Etiketter: betesskadad ungskog | hållbart skogsbruk | multiskadad ungskog | skogsägare | svampangrepp | törskate

Läs mer

Yttrande: Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

KSLA betonar i ett yttrande till Trafikverket vikten av att säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog.

Etiketter: brandberedskap | brandflyg | brandförsvar | hållbart skogsbruk | skogsbrand

Läs mer