banan

hargs bruk


För stundande skördar – KSLAT nr 10-2013

I detta nummer av KSLAT redogörs för den första delen av Jubileumskonferensen (den andra delen finns utförligt dokumenterad i KSLAT nr 3-2013 Framtidsprojektet) och exkursionerna, som gick till Hargs Bruk, Stockholms skärgård och Nationalstadsparken.

Etiketter: 200 år | aula magna | exkursioner | hargs bruk | jubileum | konferens | nationalstadsparken | skärgård

Läs mer