banan

häst


Freja nr 4 2014

I detta nummer av Freja försöker vi få en överblick över de areella näringarnas historias verksamhetsområden som en del i deras mer övergripande dynamik. I bästa fall går det att hitta en bra balans mellan det specifika och det generella. Det generella handlar i det här fallet om landsbygden, som i allt högre grad tvingas sträcka sig in i staden…

Etiketter: häst | Hebbe | historia | ruralities

Läs mer

Freja nr 2 2014

Ett specialnummer om hästlitteratur vid KSLAB.

Etiketter: häst | historia | litteratur

Läs mer

Hästen i centrum – KSLAT nr 5-2012

Detta nummer av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift sätter hästen i centrum. Det handlar om hästens roll och möjligheter som samhällsresurs och här samlas slutsatserna från en serie workshops och en konferens om Hästen i centrum som hölls under 2009.

Etiketter: häst

Läs mer

Hästen – en resurs i dagen samhälle – KSLAT 4-2000

Hästen engagerar många människor i dagens Sverige, alltifrån trav och ridsport på toppnivå till ridskolor, ponnyridning, promenadridning och hästuppfödning. Hästen betyder mycket i samhället, både ekonomiskt och känslomässigt. Kontakten med hästar berikar livet för många. Hästsektorn är också betydelsefull för jordbruket. Produktionen av hästfoder som havre, hö och bete betyder mer för jordbruket än oljeväxter och sockerbetor sammantagna. Vidare behövs stallar, utrymme, service. Jordbruket har en…

Etiketter: foder | folkrörelse | häst | jordbruk | landskap | ponny | ridning | ridskola

Läs mer