banan

Hebbe


Freja nr 4 2014

I detta nummer av Freja försöker vi få en överblick över de areella näringarnas historias verksamhetsområden som en del i deras mer övergripande dynamik. I bästa fall går det att hitta en bra balans mellan det specifika och det generella. Det generella handlar i det här fallet om landsbygden, som i allt högre grad tvingas sträcka sig in i staden…

Etiketter: häst | Hebbe | historia | ruralities

Läs mer