banan

historia


Vad är en trädgård och vad vet vi om trädgårdsodling under stenåldern?

KSLA-podden avsnitt 10: Vilka växter ingick i en förhistorisk odling? Vilken roll spelade Romarriket för trädgårdarna i Norden? Svar på dessa och fler frågor i detta boksamtal om förhistoriska och medeltida trädgårdar utifrån det första bandet av ”Svensk trädgårdshistoria”.(2021-04-29)

Etiketter: arkeologi | boksamtal | förhistoriska odlingar | historia | medeltida trädgårdar | nationalstadsparken | växtgenetik

Läs mer

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Från medeltidens krogliv till dagens. Detta boksamtal gör en kortfattad resa genom den politiska, ekonomiska, sociala och gastronomiska historien. (2021-01-12)

Etiketter: gastronomi | historia | podd | uteätande

Läs mer

SVT 1 i akademiens bibliotek

I avsnitt 3 av höstens serie i SVT 1 av programmet ”Det sitter i väggarna” utspelas en liten del i KSLA:s bibliotek. Har du inte besökt biblioteket själv så kan du få en liten bild av det i programmet på SVT Play.

Etiketter: bibliotek | forskning | historia

Läs mer

Freja nr 2 2014

Ett specialnummer om hästlitteratur vid KSLAB.

Etiketter: häst | historia | litteratur

Läs mer

Freja nr 7 2011

Minnesord över Kjell Lundquist, bokprojekt om alléernas roll i landskapet, ANH:s nämnd, några historiska nyhetsbrev, Historiedagarna…

Etiketter: historia

Läs mer

C. L. Obbarius – SOLMED nr 24

Bengt Brynte, har under ett flertal år studerat 1800-talets skogsbruk ur många aspekter. Här ger han en inträngande skildring av tidens tankegångar, de förhållanden och de personer som då styrde utvecklingen av skogsvården och hur denna sedan kom att omsättas i praktiken. ”Obbarius … stod för en syn som senare har blivit ett av svenskt skogsbruks främsta kännetecken”.

Etiketter: historia | skogsbruk

Läs mer

Från höfrö till vallfrö – SOLMED nr 16

Detta arbete vänder sig till ett flertal användargrupper. Givetvis hör traditionella agrarhistoriker till dessa, men också lokalhistoriker då så mycket är beskrivet på lokal och regional nivå. Till användarna kan även föras botanister och växtekologer, eftersom det går att följa växters introduktion och utveckling i Sverige. Andra som kan vara intresserade är forskare som sysslar med modern förädling, och kan ha nytta av att studera den tidigare utvecklingen.

Etiketter: forskning | historia | jordbruk

Läs mer
VISA FLER