banan

innovaton


Gröna sektorns inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Regeringen har inbjudit KSLA och andra organisationer att formulera förslag på strategier inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012. I likhet med tidigare år valde KSLA att genomföra detta arbete i dialog med de gröna näringarna. Forskningspolitiska kommittén, som höll i arbetet, bjöd in ett fyrtiotal organisationer att delta i diskussioner och förberedelsearbeten. Drygt…

Etiketter: forskning | forskningspolitik | gröna näringarna | innovaton | jordbruk | Klimatdiskussionen | lantbruk | markanvändning | Miljö | naturresurser | skog | skogsbruk | trädgård | Vattenbruk

Läs mer

Det gröna kunskapssamhället – sammanfattning

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2008 års forskningspolitiska proposition. Till grundskriften.

Etiketter: forskningspolitik | gröna näringarna | innovaton | inspiration | livsvetenskaper

Läs mer

Det gröna kunskapssamhället

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sverigesutveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2008 års forskningspolitiska proposition av nedanstående organisationer med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som bas.   Energimyndigheten Formas Glesbygdsverket Gröna näringens riksorganisation Hushållningssällskapen Institutet för jordbruks- och miljöteknik Jordbruksverket Kemikalieinspektionen Lantbrukarnas Riksförbund Lantmännen Food R&D Livsmedelsekonomiska Institutet Livsmedelsföretagen Livsmedelsverket…

Etiketter: forskningspolitik | gröna näringarna | innovaton | inspiration | livsvetenskaper

Läs mer